Mycket intressant visning på Arbetets Museum


Nästan 50 polytekniker, några med respektive, fick en mycket spännande guidning av den storartade utställningen på Arbetets Museum: INDUSTRILAND-hur Sverige blev modernt

 

Våra två mycket kunniga guider med Monika i spetsen guidade två grupper runt utställningen, som visar perioden från 1930-talet fram till 1970 talet. Vi gick från rum till rum och avslutade med att beskåda det långa löpande bandet med objekt som skänkts från allmänheten.
Utställningen är den största som museet gjort och den fortsätter ännu en tid.
Under rundvandringen fick vi många tankeställare och uppmanades alla att försöka besvara frågan "Var det bättre förr?" Inte många besvarade troligen denna fråga med ett ja.
Svenskarna hade det helt klart arbetsamt före 30-talet. Inte många av de sysslor som måste utföras i hemmet hade hjälpmedel till förfogande. Man förbluffas av att allt som skapats i form av hjälpmedel i hemarbetet under 50 år nästan allt fortfarande finns kvar som hjälpmedel - men naturligtvis i en helt annan skepnad och i ett annat utförande. Men funktionen finns ofta kvar även idag. Den enda "pryl" som inte finns kvar idag är nog apparaten för att göra pommes frites skivor. De som själva gör pommes från potatis använder sannoligt en vanlig kniv.
Det är nästan svårt att föreställa sig hur livet kunde gestalta sig unde 50-talet år före 1930. Inga hjälpmedel synes ha sett dagens ljus under denna tid.
Och hur många nya hjälpmedel kommer att skapas under de kommande 50 åren? Man kan verkligen fråga sig det.

Ett stort tack till våra duktiga guider.

««« Tillbaka
Publicerad: 2008-11-06