Polytekniska på Braviken


Den 22 september besökte föreningen Bravikens pappersbruk som ingår i Holmen Paper där föreningen är intressenter i form av ett antal aktier som föreningen haft i sin ägo i många år nu.

 

Närmare 40 polytekniker guidades professionellt av Barbro Sonska och Seija Vierula.
Seija inledde med att presentera fakta om Holmenkoncernen och Bravikens pappersbruk.
En av verksamheterna i Holmen är elproduktion, genom flera egna kraftverk, och troligen bidrar detta till god lönsamhet för Holmen. Bara Braviken gör av med lika mycket el som städerna Norrköping och Linköping gör tillsammans.
Råvaran för pappersproduktionen utgörs av gran och tall samt av returpapper. Pappersmaskinerna i Braviken producerar 1800 meter papper per minut och behöver kontinuerligt tillförsel av råvara, i stora mängder. För att garantera god papperskvalitet så får inte de avverkade träden vara äldre än några få veckor. Därför måste timret komma från vårt närområde, med en radie om några få mil.
Timret mals sönder till fibrer i gigantiska kvarnar, i flera steg. Kvarnarna slukar större delen av den förbrukade elektriciteten.
Försörjningen av returpapper är spännande. Vid rensningen av inköpt returpapper hittar man nästan allt, mobiltelefoner, strykjärn och det värsta av allt ”post-it” lappar. Limmet får inte komma in i processerna.
Braviken är ett av världens mest effektiva pappersbruk och hade tills helt nyligen världsrekordet i pappersproduktion.
Tack Barbro och Seija för ett mycket intressant besök.

««« Tillbaka
Publicerad: 2008-09-23