"I gott sällskap : om sällskapslivet i Sverige"


En ny bok av Jan Gyllenbok har utkommit där man bl.a. kan läsa om Norrköpings Polytekniska förening som beskrivs som en av de största och mest aktiva kvarvarande tekniska föreningarna i Sverige.

 

Förlagets beskrivning:

De flesta är medlemmar i en förening, ett ordenssamfund, ett gille, en intresseorganisation eller en klubb någon gång i sitt liv. Beteckningarna för mer eller mindre formellt sammansatta ideella organisationer är många.

Föreliggande bok är ämnad att ge en kortfattad översikt av olika sällskap som förekommer och delvis några som förekommit i Sverige. Men ambitionen är långt ifrån att vara komplett.

Drygt 180 sammanslutningar beskrivs lite närmare vad avser historia, syfte, organisation och verksamhet. Härutöver beskrivs eller omtalas ytterligare 400 sammanslutningar i kortare ordalag. Flertalet artiklar är försedda med litteraturlistor och eventuella Internetadresser. För ytterligare information om boken, försäljningsställen, kompletteringar av vissa data m.m. hänvisas till bloggen igottsallskap.blogg.se.

Häftad. Precedera ICD Publishing 2008.
ISBN: 91-971731-1-8

««« Tillbaka
Publicerad: 2008-09-17