Nästa föredrag


CARABAS/LORA - 18 år av svensk lågfrekvensradarforskning

 

institutionen för Radarsystem vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI i Linköping bedrivs sedan många år forskning och utveckling kring lågfrekvent radarteknik för både mark- och luftmålstillämpningar. Med låga radarfrekvenser menas i allmänhet system som arbetar under ca 1 GHz. Forskningsprogrammet vid FOI vill belysa nya möjligheter till spaning mot dolda och kamouflerade militära objekt och nya spännande civila tillämpningar av denna teknik.

Björn Larsson, chef för Institutionen för Radarsystem vid FOI, berättar om dessa projekt.

Konkret kommer Björn att berätta om CARABAS projektet, dess historia, grundläggande funktion och tillämpningar. Systemet arbetar med sk. syntetisk aperturradarteknik (SAR) som ger bilder av det avspanade området som starkt påminner om optiska bilder. Den signalbehandling som krävs påminner om de metoder som används inom datortomografiområdet. LORA är namnet på nästa generation försökssystem som tagits fram och Björn kommer även att visa några tidiga resultat från experiment med det systemet.

Sverige intar genom FOIs forskning en ledande position i världen och har därför kommit att bli en attraktiv partner i olika internationella samarbeten. Ericsson är en industriell partner i programmet och Sverige står idag ”på randen” till en industrialisering av tekniken.

Ett intressant föredrag utlovas, så kom om Du kan!
Någon föranmälan är ej nödvändig, men hjälper oss i planeringen.
Till anmälan >>

««« Tillbaka
Publicerad: 2004-03-16