Årsmötet den 21 februari


Årsmötet avlöpte som planerat. Ett tjugotal medlemmar fick ta del av årsberättelsen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Den föreslagna budgeten för innevarande år godkänndes av mötesdeltagarna. Innan mötet avslutades samlades vi till kaffe och förtäring varvid man ombetts att samtala om hur den nedåtgående trenden för medlemsantalet skall brytas. Efter återsamling och återrapportering avslutades årsmötet med ett tack till alla närvarande.
Därefter lyssnade vi till ett föredrag om Supply Chain management av Stefan Engewall vid Liu.

 

Skillnaden mellan att vara ingenjör idag och för 50 år sedan i blixtbelysning.

Skillnaden mellan att vara ingenjör idag och för 50 årsedan kom i blixtbelysning genom å ena sidan Stefans föredrag om logistik och å andra sidan Bengt Barres, nyss avliden medlem(nr 62) i föreningen, livsgärning som ingenjör.

Idag är mycket av tekniken matematiskt baserad med mycket avancerade matematiska modeller av verkligheten. Stefan berättade engagerat och medryckande om sin forskning inom "kvantitativ logistik", ett nytt forskningsområde på Campus Norrköping, Liu. Många av Stefans exempel var hämtade ur verkligheten, bl a från skogsindustrien och byggbranchen. Man insåg svårigheten att få tillräcklig mängd data för att bygga nödvändiga modeller. Fascinerande ingenjörsvärld, och mycket olik den som Bengt Barre upplevde.

Så här skriver Bengts brorson Robert om sin farbror.
"Redan som ung pojkspoling labbade han med radio, han var radioamatör liksom sin bror Åke och satte bl a upp en rundradiosändare i vattentornet i sin hemstad Varberg. Pappa Einar hade Varbergs Elektriska som finns kvar än idag - "Barres", på Drottninggatan därstädes.
Bengt jobbade sen på NEFA i många år. Han var tidigt ute med mobilradio, monterade t ex in sin amatörradioutrustning i sin då ägandes Buick (1945?), och kunde också sända från sin fritidsbåt (en ruffad mahognybåt med inombordare från 1911).
Han byggde också den bärbara rundradio som uppmärksammades stort i samband med att Sven Jerring hade den på ryggen och intervjuade idrottsmän på Stockholms stadion vid något större evenemang, jag tror det var 1946, men är inte säker. Andra vet nog bättre.
Bengt byggde också den första helsvenska televisionskameran, 1953-54 ungefär.
En TV-mottagare förfärdigad av ett katodstrålerör från ett oscilloscop var min familjs första TV. Min far fick låna den 1954 och bilden var svart/grön. Vi har den kvar av sentimentala skäl, men den borde få plats på något museum.
I slutet av 60-talet och inpå 70-talet experimenterade han med regionala TV-sändningar i N-köpingstrakten.
1973 deltog han i ett projekt tillsammans med KTH inför TV2-starten, -antenn och utrustning på Wennergrens Center i Stockholm.
Många av de TV-och radioapparater som finns i svenska hem med namnet Philips har han varit med och utvecklat/konstruerat.
Han blev nittioett år och avled på Vrinnevisjukhuset efter en tids sjukdom den 5:e september."

Styrelsen riktar ett stort tack till Robert för att vi fick denna berättelse.

««« Tillbaka
Publicerad: 2008-02-23