Mycket tankeväckande föredrag av Professor Bergström


Det går inte att blunda längre för hotet mot klimatet. Man vet med stor säkerhet att även Sverige måste göra jätteinvesteringar i infrastrukturen för att minska effekterna av det allt kraftigare regnet. Bygga om Slussen i Stockholm och bygga en jättetunnel från Vänern till Väserhavet. Och all strandnära planerad bebyggelse måste stoppas.

 

Vi Polytekniker som samlats i Ebersteinska gymnasiets filmsal för att höra Professor Bergström tala om det klimathot som världen står inför, mottog med viss bestörtning det allvarliga budskapet.
Stens enkla och eleganta föredrag om den globala uppvärmningen och dess troliga konsekvenser väckte blandade känslor hos auditoriet.
Först vill man inte tro att hotet är sant för att senare börja fundera på vad ingenjörerna kan göra i sammanhanget.
Den globala uppvärmningen började så sakta i och med den industriella revolutionen. Då började man att generera koldioxid i allt större skala, i ångmaskinerna, i de koleldade kraftverken och i förbränningsmotorerna.

Koldioxiden i atmosfären blir allt tätare och jorden blir härigenom allt varmare. Det kommer att regna allt kraftigre med stora översvämningar, i Vänern och Mälaren. Slussen i Stockholm måste byggas om en gigantisk tunnel måste till för att snabbt tömma Vänern. Jätteinvesteringar som måste göras. Det vet man säkert. All planerad strandnära bebyggelse måste förhindras.
Kanske måste det till en ny industriell revolution som leder till stopp av koldioxidutsläppen. Fascinerande tid för alla ingenjörer.

Ett jättestort tack vill vi rikta till Professor Bergström!

««« Tillbaka
Publicerad: 2007-10-03