Stipendier att söka för teknikstuderande vid LiU Norrköping


Senast den 15 oktober kan man som studerande vid LiU Norrköping ansöka om Norrköpings Polytekniska Förenings stipendium 2007.

 

Stipendiesumman är 35 000 kronor. Det kan normalt delas mellan två eller högst tre sökande och riktar sig till studenter, doktorander och yngre forskare vid den tekniska fakulteten vid LiU Norrköping. Även doktorander och forskare med tvärvetenskaplig inriktning kan komma ifråga om aktuellt projekt har ett kvalificerat teknikinnehåll, liksom studenter vid lärarutbildningen om projektet är kopplat till teknikundervisningen i skolan. Stipendiet utdelas som stöd till genomförandet av kvalificerade examensarbeten och studieresor samt till ett- eller fleråriga doktorand- och forskareprojekt, som är av speciellt värde för samhälle och näringsliv. Bidrag kan även lämnas till utvecklingen av den tekniska utbildningen vid LiU Norrköping samt till kvalificerad vetenskaplig litterär produktion.

Läs mer på http://www.liu.se/no/stipendier

««« Tillbaka
Publicerad: 2007-09-20