Klimathotet är på allvar!


Senaste aktiviteten för Polytekniskas alla medlemmar var ett föredrag med professor Sten Bergström. Sten Bergström var tidigare forskningschef vid SMHI och ingår i Miljödepartementets Vetenskapliga råd för klimatfrågor.
Sten har varit i hetluften den senaste tiden med många framträdanden i radio och TV.

Det var ca 50 medlemmar som deltog på denna aktivitet.

 

««« Tillbaka
Publicerad: 2007-09-17