Dags för Forum vid Strömmen igen!


Missa inte de populärvetenskapliga föreläsningarna på LiU, Campus Norrköping 28 mars och 18 april.

 

Forum vid Strömmen är format runt en idé, att knyta samman universitet, arbetsliv och samhälle för att skapa vägar in i framtiden. I Forum vid Strömmen ska universitetets verksamhet berikas av samhällets och enskilda individers erfarenheter och synsätt. Samhället ska få del av forskningens kunskaper och teorier. Utbildning ska möta arbetsmarknad. Mötesplatser för kunskapsspridningen är främst nationella och internationella seminarier, men också hearings, föreläsningar och debatter.

Läs om kommande föreläsningar här

««« Tillbaka
Publicerad: 2007-03-22