Studiebesök på Sydkraft och Händelöverket


Tisdagen den 9 mars 2004 kl. 17.30 besöker vi
Sydkraft och Händelöverket i Norrköping.

 

På Händelöverket finns fyra pannor. Dessa eldas med olika bränslemixer. Den nyaste pannan, P14, är en avfallsförbränningsanläggning som togs i drift den 1 januari 2003. Här förbränns hushålls- och verksamhetsavfall. Anläggningen är byggd för att möta EU-kraven.

Förutom fjärrvärme produceras även el och processånga. Agroetanol är en stor kund av processånga och en pipeline går direkt från Händelöverket till Agroetanols anläggning en bit bort.

Vid vårt besök kommer vi först att få en presentation av Sydkraft och Sydkraft ÖstVärme, över en kopp kaffe med tilltugg.
Därefter följer en rundvandring på Händelöverket, där vi får se P14.

Kvällen avslutas med att vi samlas för en liten frågestund.

Välkommen till ett mycket intressant besök!

Anmäl Dig snarast då deltagarantalet är begränsat.
Till anmälan >>

««« Tillbaka
Publicerad: 2004-02-25