Hur står det till med det svenska elnätet?


Den frågan belystes på ett besök på E.ON den 27 april där uppemot ett 50-tal Polytekniker deltog. För ett intressant föredrag stod Joakim Hammarlund, ansvarig chef Kundleverans Norrköping.

E:ON projekterar, dimensionerar och beställer utförande av förändringar inom lokalnätet i vårt område i Östergötland.

 

Elnätet idag står inför utmaningar i och med samhällets omställning till mer elenergi i hushåll, industrier och transport. Samtidigt vill fler och fler producera och leverera sin egen energi.

Joakim berörde bl.a. skillnaden på kapacitetsbrist, överföringsbrist och elbrist. Hur E.ON lokalt ställer sig till det ökade inflödet av lokala energikällor i elnätet samt vilka utmaningar och möjligheter man ser lokalt med energiomställningen.

Presentationen och nyttiga länkar.
Joakims presentation

E.ON
Vad är elbrist, kapacitetsbrist och effektbrist? - eon.se
Kapacitetsbrist i elnätet | Så löser vi kapacitetsbristen - eon.se
Energiföretagen i Sverige
Elnätsregleringen - Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se)
Energiföretagen Sverige - Swedenergy - AB (energiforetagen.se)
Elkraftssystem:
Kontrollrummet | Svenska kraftnät (svk.se)

««« Tillbaka
Publicerad: 2023-05-02