Årets bästa ”Polytekniska” gymnasiearbeten belönade med stipendium!


Vilken är den optimala vägen till skolan? Hur kan man maximera effekten från solceller? Hur beräknar man var den bästa utsikten finns? Kan man konstruera sin egen träcykel? Håller de gröna tvättmedlen måttet?

Frågor av denna typ och fler därtill har årets stipendiater svarat på i sina gymnasiearbeten på teknikprogrammet (TE) samt naturvetenskapliga programmet (NA) som belönats med totalt 41 000 kronor vid en stipendieutdelning på Campus Norrköping den 1 juni. Totalt rör det sig om 16 elever i avgångsklasser vid Kunskapsgymnasiet, Hagagymnasiet och Ebersteinska gymnasiet i Norrköping, Nyströmska skolan i Söderköping samt Curt Nicolin Gymnasiet och Bergska gymnasiet i Finspång.

Kvällen inleddes av Ordförande Kjell Karlsson som berättade om Polytekniska föreningen följt av Astrid Armgarth vid RISE som höll ett inspirerande föredrag om hennes jobb med bio- och organisk elektronik i Norrköping.

 

GRATTIS ALLA STIPENDIATER:
NYSTRÖMSKA SKOLAN, SÖDERKÖPING
Hugo Westergren "Roterande kroppar och deras beräkning" (6000kr)
KUNSKAPSGYMNASIET, NORRKÖPING
Maya Karlsson "Maximera effekten från solceller" (6000kr)
Stina Johansson och Lisa Kostmann (6000kr)
EBERSTEINSKA GYMNASIET, NORRKÖPING
Linus Rosengren "Enhandad styrning av bil" (2000kr)
HAGAGYMNASIET, NORRKÖPING
Fares Espiro och Maciej Wojciechowski "Simulering av luftmotstånd genom användning av Matlab" (2000kr)
Alice Bornhöft och Tilde Östling "Håller de gröna tvättmedlen måttet?" (2000kr)
CURT NICOLIN GYMNASIET, FINSPÅNG
Oliver Kryger "Framtidens datorer" (3000kr)
Olof Ekman och David Andersson "Projekt träcykel" (3000kr)
Alexander Svensson "NX Simulator och postprocessor" (3000kr)
Andreas Törnqvist och Moltas Lindell "Utsiktsberäkningar" (6000kr)
BERGSKA GYMNASIET, FINSPÅNG
Jakob Zetterfeldt "Konstgödsel vs naturgödsel" (2000kr)

««« Tillbaka
Publicerad: 2022-06-01