MatteCentrum söker volontärer i Norrköping


Den lokala delen av MatteCentrum i Norrköping har vad de kallar en ’räknestuga’ på onsdagar, 17-19 på Ebersteinska. Dit kommer ungdomar, de flesta från något gymnasium men även vuxenstuderande från olika läroanstalter, och får extra hjälp med matematikstudierna.

MatteCentrums projektledare Ingemar Sjöström har kontaktat vår förening då de nu behöver fler volontärer. De flesta av deras volontärer, ofta akademiker, har arbetslivet bakom sig. Just nu saknar man volontärer för den fortsatta verksamheten i höst. Det finns dessutom en önskan från skolorna och elever om att börja redan klockan 16 på eftermiddagen men det blir svårt för t.ex. en ingenjör som fortfarande arbetar.

MatteCentrum betonar att stödet inte är en förlängning av skolan utan skall ses som en stödjande resurs, en förälder, en kompis, morfar, mormor, etc. Eleverna dyker upp i lokalen på Ebersteinska under tidsintervallet, sätter sig ner och arbetar. Om de behöver hjälp är det på individuell basis (även – som senast – en hel grupp ville ha en genomgång av ’räta linjen’ som då visades på tavlan).

Här är några informations- och kontaktvägar om du är nyfiken:
Mattecentrum.se och norrkoping@mattecentrum.se

 

««« Tillbaka
Publicerad: 2022-05-20