GOD JUL & GOTT NYTT ÅR ALLA POLYTEKNIKER!


Styrelsen önskar alla medlemmar en skön och avkopplande julledighet!

Nedan tips på några föredrag vi spelat in under året man kan roa sig med under lediga dagar! Klicka på "»»» Läs mer".

 

Föredrag om Ligna Energy om banbrytande energilagringsteknik med Peter Ringstad.

Inspelat: 2021-09-08

Länk: https://youtu.be/bq0SsRhnZPE

Målet? En kostnadseffektiv, säker och miljövänlig lösning för energilagring som främjar en global accelererad övergång till fossilfri energiproduktion.
Deras lösning på detta:
Det är grundläggande: Cirkulär ekonomi. Vi tillverkar batterier av skogsmaterial - baserade på organiska elektroniska polymerer och biopolymerer - som används under hela energilagringens livstid och sedan återvinns och bränns som biobränsle. Därigenom maximerar vi materialanvändningen, möjliggör fossilfri energiproduktion och minimerar den totala negativa livscykelpåverkan.
Föredraget var ett samarrangemang mellan Polytekniska och bl.a. Chalmers Ingenjörsförening Östgöta (CING- ost).
____________________________________________________________________________
Föredrag med Erik Olsson från Tekniska verken om solceller.

Inspelat: 2021-05-11

Länk: https://youtu.be/1y7ON9ZPi1s

Tekniska verken etablerade 2020 en solcellspark, som vid installationen var den största i Sverige. Vi fick höra om installationen och varför Tekniska verken valde solceller. Erik berättade även om trender inom solelsproduktion i Sverige utifrån både teknikutveckling och nya affärsmodeller.
____________________________________________________________________________
Föredrag med Niclas Andersson, teknisk chef på Nationellt superdatorcentrum (NSC) om NSC:s verksamhet i Linköping.

Inspelat: 2021-04-13

Länk: https://youtu.be/dnEWiPXyuaU

Niclas berättade om alla fascinerande superdatorer som finns på NSC och vad de används till.
____________________________________________________________________________
Föredrag med Forensiker Johnny Bengtsson vid Sektionen för informationsteknik vid Nationellt forensiskt centrum, NFC

Inspelat: 2021-02-09

Länk: https://youtu.be/CzziMsSerjs

Vi fick höra om verksamheten som bedrivs hos Sektionen för informationsteknik som är medialt förmodligen bland de minst kända. Det är här som undersökningar av bland annat förfalskade sedlar, tändanordningar för hemmabyggda bomber, bildbiometriska jämförelser, talaranalys, mjukvaruanalys och laserskanningar av brottsplatser äger rum, jämte FoU-projekt och verksamhetsutveckling.

««« Tillbaka
Publicerad: 2021-12-22