Coiltech i SöderköpingBesöket på Coiltech i Söderköping var mycket intressant och lyckat. Företaget är kanske mer känt, av lokalbefolkningen, som ”Fläkten”, även om namnbytet skedde för länge sen.
Ett 40- tal polytekniker mötte upp i Coiltechs lokaler och hälsades välkomna av bolagets VD Magne Thorslund.
Vi fick först en presentation av företaget, dess produkter och marknader varefter vi undfägnades med fika, kaffe och fralla. Besöket avslutades med en rundvandring i de två fabrikslokalerna.
Coiltech tillverkar värmeväxlare, uppbyggda av företrädesvis kopparrör och aluminium och har idag ca 250 anställda, varav 60 tjänstemän.
Alla Coiltechs produkter tillverkas mot unika kundorder, och i relativt små serier. Företagets kunder är exempelvis kärnkraftverk och andra energiföretag. En hel del produkter går dessutom till luftbehandling i industrier.
Företaget ger bra vinst och har en omsättning som överstiger alla förväntningar.
Coiltech ägs av den italienska företaget ECO Group som tillverkar samma typ av värmeväxlare, men i mindre storlekar. ECO tillverkar värmeväxlare till kunder som Carrier och till tillverkare av vitvaror.

Vi tackar Magne för ett mycket givande besök.

 

««« Tillbaka
Publicerad: 2006-03-13