Föredrag om banbrytande energilagringsteknik i september!


Vi börjar hösten med ett föredrag med Peter Ringstad, VD på Ligna Energy.

Så här beskriver man sin vision på sin webbplats, http://www.lignaenergy.com
Målet? En kostnadseffektiv, säker och miljövänlig lösning för energilagring som främjar en global accelererad övergång till fossilfri energiproduktion.

Deras lösning på detta:
Det är grundläggande: Cirkulär ekonomi. Vi tillverkar batterier av skogsmaterial - baserade på organiska elektroniska polymerer och biopolymerer - som används under hela energilagringens livstid och sedan återvinns och bränns som biobränsle. Därigenom maximerar vi materialanvändningen, möjliggör fossilfri energiproduktion och minimerar den totala negativa livscykelpåverkan.

Föredraget är ett samarrangemang mellan Polytekniska och bl.a. Chalmers Ingenjörsförening Östgöta (CING- ost). Passa på att ansöka om medlemskap i vår förening omgående om du är intresserad av att deltaga!

 

««« Tillbaka
Publicerad: 2021-06-21