Bästa Tekniklärare årskurs 7-9 2021 utsedd


Årets Bästa Tekniklärare, årskurs 7-9 2021 i Norrköping, Söderköping och Finspång är Monika Gustafsson på Hagaskolan i Norrköping!

Motivering:
Monika är en lärare med gedigen erfarenhet och utbildning. Hon inspirerar eleverna, inte minst flickorna, till att söka sig till teknisk utbildning och tekniska yrken. Dessutom bidrar Monika till att eleverna på skolan når goda resultat och höga betyg i ämnet Teknik.
Eleverna uttrycker att tekniklektionerna är intressanta och att hon är en lärare som värnar om alla elevers utveckling. Monika kopplar teknikundervisningen till aktuella och viktiga frågor som till exempel hållbar utveckling och förbereder eleverna med tekniska kunskaper för att kunna ta sig an framtida utmaningar.
Sammanfattningsvis ser vi att Monika uppfyller våra
kriterier väl och är därmed en mycket värdig stipendiat!

Vi säger grattis till ett stipendium på 10 000 kronor från vår stiftelse Norrköpings Polytekniska Förenings Stipendie- och bidragsfond till att förkovra sig med inom teknikens värld!

 

««« Tillbaka
Publicerad: 2021-06-04