Föredrag om Nationellt superdatorcentrum, NSC


Den 13 april fick vi digitalt besök av Niclas Andersson, teknisk chef på Nationellt superdatorcentrum (NSC), som höll ett intressant föredrag om NSC:s verksamhet i Linköping.

NSC har idag två av de snabbaste superdatorerna i Sverige. Den snabbaste idag heter Berzelius och invigdes den 16:e mars. Den är byggd för forskning inom AI och har 480 stycken NVIDIA A100 GPU:er.

NSC samarbetar med bl.a. SAAB, SMHI, MET Norway och SNIC och har
superdatorer som används för såväl dagliga väderprognoser som för nationell och internationell forskning inom bl.a. klimat, högenergifysik och bioinformatik.

På NSC arbetar man med att designa, anskaffa, leverera och underhålla
effektiva lösningar inom högprestandaberäkningar och storskalig lagring samt att hjälpa våra användare. Det är en teknikintensiv verksamhet men NSCs stora värde är vår insikt och kompetens inom flera olika tillämpningsområden för att lära användare att utnyttja dagens superdatorer effektivt.
Läs ett spännande reportage om NSC.
-> Föredraget går att se nu i efterhand på Youtube .

 

««« Tillbaka
Publicerad: 2021-04-21