Föredrag om mobilnät och signaleringssäkerhet


Fredrik Söderlund, säkerhetsforskare, berättade om de säkerhetsutmaningar som våra moderna mobiltelefonnät brottas med. Många av dessa brister har sitt ursprung i behovet av bakåtkompatibilitet där även de nyaste mobiltelefonerna behöver kunna stödja samma teknologi som de tidigaste 2G-mobilerna. SS7 är det protokoll som används i mobilnäten och i detta finns idag många kända brister där den främsta kan vara bristen på autentisering.

Kvällen lockade runt 25 åhörare som via Zoom fick insyn i detta, för de flesta okända ämnesområdet, hur mobilnäten hänger samman och fungerar. Efter en frågestund avslutades mötet och de flesta lämnade nog med en viss oro kopplat till säkerhetsaspekten kring mobiltelefonin.

Styrelsen kommer fortsätta erbjuda digitala föredrag kommande år då vi inte ser vi kan ses fysiskt ännu på ett tag.

 

««« Tillbaka
Publicerad: 2021-03-31