Grattis till årets två yrkeshögskolestipendiater


Vår stiftelse har delat ut två stipendier till nyexaminerade studenter på Östsvenska Yrkeshögskolan/ESBS i Norrköping med bästa studieresultatet i respektive klass!

På byggledarutbildningen gratulerar vi Nina Berglund och på driftteknikerutbildningen Oskar Wigh! Lycka till i framtiden!

 

Foto: Hejdlösa Bilder AB

««« Tillbaka
Publicerad: 2019-05-22