Årsmöte med föredrag om Teknikprogrammet på Eber


131:a årsmötet är till ända och de 32 röstberättigade medlemmarna valde bl.a. nya funktionärer för 1-2 år framöver samt röstade för ett stadgeändringsförslag som kommer upp för slutgiltigt avgörande kommande årsmöte.
Vi tackar Anders Hultberg som avgick som Vice Ordförande samt Carl-Magnus Erzell som avgick ur valberedningen. Vi hälsar Mats Köhler välkommen som föreningens nye Vice Ordförande.
Våra medlemmar Azira Hadziabdic och Charlotta Nordlöf höll ett föredrag om Teknikprogrammet på Ebersteinska 2019 men även med lite historisk återblick. Som avslutning blev det rundvandring i de fina nyrenoverade lokalerna.

 

Styrelsen innevarande verksamhetsår består av:

Ordförande: Kjell Karlsson
Vice ordförande: Mats Köhler
Skattmästare: Ulrika Hofstedt
Sekreterare: Ole Pedersen
Bitr. sekreterare: Michael Pääbo
Klubbmästare: Kenneth Bjerner
Bitr. klubbmästare: Dagh Widén
Suppleant: Lennart Petersson
Suppleant: Charlotta Nordlöf

««« Tillbaka
Publicerad: 2019-03-06