BT i Mjölby ett mönsterföretag i Sverige


Novembermötet ägde rum i Mjölby hos BT Industrier. 30 polytekniker mötte upp och fick på nära håll se och uppleva ett framgångsrikt och expanderande företag.

 

Efter inledande förplägnad med landgång, dricka, kaffe och en BT-kaka så berättade VD Håkan Schill om företagets verksamhet och framtidsutsikter. Därefter informerade produktchefen om truckprogrammet och den tekniska uppbyggnaden av en truck. Besöket avslutades med en rundvandring i den mycket stora fabrikslokalen.
Vi närvarande fick möta ett företag som skulle kunna fungera som modell för andra företag i Sverige. Produkterna innehåller mycket järn och stål som svetsas ihop, mer än 300 svetsare jobbar där, och avancerad elektronik som gör dem ”intelligenta” och lättanvända. Produkterna utvecklas på basis av en synnerligen god kunskap om hur produkterna används av kunderna och säljs i hela världen. Tillverkning är kundorderstyrd.

««« Tillbaka
Publicerad: 2005-11-04