130:e årsmötet med efterföljande föredrag på SMHI


Den 5 mars styrde ett glatt gäng Polytekniker kosan mot SMHI för det 130:e årsmötet efterföljt av ett föredrag med meteorolog Håkan Samuelsson som berättade om SMHI:s verksamhet i stort och och därefter mer ingående om den spännande fartygsvärlden och hur man på SMHI i Norrköping leder sina kunder/fartyg över världens alla hav.

Nya funktionärer valdes enligt valberedningens förslag. Vi tackade av suppleant Christer Jonsson som ersattes av Charlotta Nordlöf. Övriga som valdes var omval.

 

Följande funktionärer kommer vara verksamma under 2018:

Styrelsen
Ordförande Kjell Karlsson
Vice ordför. Anders Hultberg
Skattmästare Ulrika Hofstedt
Sekreterare Ole Pedersen
Bitr. sekreterare Michael Pääbo
Klubbmästare Kenneth Bjerner
Bitr. Klubbm. Dagh Widén
Suppleant Charlotta Nordlöf
Suppleant Lennart Petersson

Föreningens revisorer
Per Rosander (sammankall.)
Ingemar Klint
Sven-Olof Malmkvist (suppelant)

Valberedning
Rickard Ågren (sammankall.)
Carl-Magnus Erzell
Ewa Gynnhammar

««« Tillbaka
Publicerad: 2018-03-06