Årsmöte & Föredrag


tisdagen den 10:e februari 2004, kl 19.00, Peters Konditori, Trädgårdsgatan 6B.
Efter årsmötet med start ca kl 20.00 kommer Jörn Palenbring vid Sydkraft Nät att berätta om samhällets elförsörjning på temat DET SÅRBARA SAMHÄLLET.

 

tisdagen den 10:e februari 2004, kl 19.00, Peters Konditori, Trädgårdsgatan 6B:

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Parentation
3. Val av mötesordförande och sekreterare
4. Val av justeringsmän
5. Mötets behöriga utlysande
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
- årsberättelse
- ekonomisk rapport
8. Revisionsberättelse
9. Ansvarsbefrielse för styrelsen
10. Val av funktionärer för år 2004/2005
11. Budget för år 2004
12. Stiftelsen 'Norrköpings Polytekniska Förenings Stipendie- och bidragsfond'
13. Modifierade stadgar
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande

Medlem som önskar ta upp viss fråga på årsmötyet under punkten "Övriga frågor" skall meddela detta senast en vecka före mötet.

Efter årsmötet bjuder klubbmästaren på kaffe med bulle.


Med start ca kl 20.00 kommer Jörn Palenbring vid Sydkraft Nät att berätta om samhällets elförsörjning på temat

DET SÅRBARA SAMHÄLLET

Det moderna samhället är helt beroende av en säker elförsörjning. När fel inträffar kan följderna bli mycket dramatiska.
Mot bakgrund av de stora strömavbrott, som inträffat och de omfattande fäöljderna de medfört i bl a Nordamerika, Italien och även i södra Sverige de senaste åren, kommer Jörgen Palenbring att berätta om systemens uppbyggnad, deras känslighet och vad som kan göras för att minimera riskerna för driftstörningar och konsekvenserna av detta.

Välkommen att lyssna till ett mycket intressant och aktuellt ämne!

««« Tillbaka
Publicerad: 2004-02-09