Föredrag om organiska solceller hölls med Epishine den 9 oktober


Ett 60-tal Polytekniker samt ett tiotal studenter ur föreningen LiTHeEL slöt upp en mörk kväll i oktober för att lyssna på ett intressant föredrag om organiska solceller. Föredragshållare var Jonas Bergqvist från företaget Epishine. Företaget Epishine vann regionfinalen i Linköping om plats på Ny Tekniks 33-lista.

 

Kvällens föredragshållare var Jonas Bergqvist från företaget Epishine, som vann regionfinalen i Linköping om plats på Ny Tekniks 33-lista. Jonas forskar deltid på Linköpings universitet och är också med och utvecklar solceller byggda med hjälp av organisk elektronik på företaget Epishine. Först fick vi lära oss om instrålningen till jorden och utstrålningen från jorden. För att människan ska kunna sluta att använda fossil energi, så måste alternativa energikällor till de idag använda energislagen utvecklas mycket. De solceller som Epishine utvecklar använder organisk elektronik och de är baserade på polymerer. Man kan idag framställa solceller med hjälp av en speciell tryckmaskin. Användningsområdet för dessa solceller tänker man sig blir inomhus och i samband med ”Internet of things”. Än så länge är dessa solceller på utvecklingsstadiet och någon reguljär produktion finns inte ännu. Efter föredraget ställdes många intressanta frågor till föredragshållaren Jonas Bergqvist.

««« Tillbaka
Publicerad: 2017-10-16