Årsmöte med efterföljande föredrag med Aganity


Vid årsmötet i Ebersteinska gymnasiets filmsal var 25 röstberättigade medlemmar närvarande. Från styrelsen avgick Harry Ejeskog efter många års gott arbete i styrelsen. Som ny suppleant valdes Lennart Petersson. Flera i styrelsen omvaldes liksom valberedning och revisorer.
Efter paus för fika höll Joel Bertilsson från Againity ett intressant föredrag om företaget och dess produkter. Företaget gör generatorer för att omvandla t.ex. spillvärme till elektrisk energi. Han berättade också om planer att bygga en anläggning i Kenya, där man ska bränna sopor, istället för att dessa lagras på deponi, och av värmen ska man producera elektrisk energi.

 

Fler bilder...

««« Tillbaka
Publicerad: 2017-03-08