Gymnasiestipendiater 2016


Polytekniska gratulerar årets gymnasiestipendiater. Vi är imponerade över kvaliteten på deras gymnasiearbeten och hoppas de fortsätter i samma anda.

Särskilt tack till Fredrik Löfgren som föreläste om humanoida robotar och underhöll åskådarna med ett sång- och dansnummer.

 

Stipendiater:
Caroline Korsfeldt, Hagagymnasiet- ”Den moderna strålningens influens på växter”
Tobias Pettersson, Hagagymnasiet - ”Trådlösa nätverk och dess påverkan på liv”
Hugo Hörnquist, Ebersteinska Gymnasiet - ”Digitala kortspel och deras utveckling”
Gustav Andersson & Gustav Erlandsson, Curt Nicolin Gymnasiet - ”Drawing With Robot”
Ibrahim Dhiem, Ida Håkansson & Linda Karlsson, Hagagymnasiet - ”Immumohistokemi och Polymerase Chain Reaction”
Felicia Wallin & Emil Westerberg, Nyströmska skolan - ”Kvantmekaniken”
Leandra Anali De Luca, Kunskapsgymnasiet Norrköping - ”Primtal i 3D”

Hedersstipendium utdelades till Fredrik Löfgren för hans arbete med att inspirera och uppmuntra ungdomar att syssla med teknik.

««« Tillbaka
Publicerad: 2016-05-26