Är du kunnig om gamla turbiner?


Vi har fått en fråga från Lars-Otto Gullman i Finspång:
"Vid mitten av 1800-talet ersattes efterhand vattenhjulen som drev textilmaskinerna i Norrköpings fabriker med turbiner. Samma sak skedde i Finspång där vattenhjulen drev masugnsbläster, kanonborrar mm. Sådana turbiner tillverkades både vid Malcolms verkstäder i Norrköping och vid Finspångs bruks mekaniska verkstad.

Jag forskar kring verksamheten vid Finspångs bruk under 1800-talet, därav min fråga: Hur såg turbinerna ut? Finns det någon som har kunskap om dessa tidiga turbinkonstruktioner är jag tacksam att få kontakt med vederbörande."

Svara direkt via mejla till Lars-Otto på li.gullman@tele2.se

 

««« Tillbaka
Publicerad: 2016-03-07