Om våra stiftare - Del 5


Dags för en ny presentation av en våra stiftare tillika föreningens första ordförande, Erik Gustaf Krey, född i Falun, Kristine, Dalarna 2/3 1839.

 

Hans tog först studenten i Uppsala och fortsatte sedan som elev vid Kungliga Tekniska högskolan där han tog examen 1861.

Krey jobbade som ingenjör och teknisk ledare för Aktiebolaget Gripens sockerraffinaderi i Norrköping åren 1873-1909 och var styrelseledamot i Norrköpings Tekniska Elementarskola 1891- 1908.

Ingenjörsklubben i Norrköping bildades den 21 april 1888 med Krey som ordförande. Detta var en exklusiv yrkesklubb med bara 12 medlemmar i början. Årsavgiften på 10 kr gick bl.a. till sociala ändamål som stöd till medlemmar som kommit på obestånd. 1893 ändrades namnet på föreningen till Norrköpings Polytekniska Förening för att markera en breddning till mer allmänteknisk och samhällelig verksamhet. Från 1909 var Krey hedersledamot i föreningen tills han dog i Stocksund 1910.

««« Tillbaka
Publicerad: 2016-01-30