Polytekniker besökte Holmens kraftstation ELSA


Onsdagskvällen den 8 oktober styrde ett fyrtiotal polytekniker sin kosa mot Holmens vattenkraftverk ELSA i centrala Norrköping. Kvällen avslutades med ett trevligt pubbesök på The Cromwell House.

 

Vi guidades runt i ELSA av Holmens eminenta guider Barbro Sonska och Seija Vierula. Kvällen började med en filmvisning om kraftverket och dess tillkomst och sedan bar det av 45 meter ner i backen för att beskåda generator m.m.

Lite fakta för den intresserade:

HYDROLOGI
Avrinningsområde 15.400 km2
Sjöareal 21%
Normalårsflöde 94 m3/s
Högsta vattenflöde 357 m3/s
Lägsta vattenflöde 24 m3/s

Årsregleringsmagasin finns, med begränsning, i bl a Vättern
på 500 Mm3. Vecko- och dygnsregleringsmagasin finns i Glan,
ca 3 km uppströms kraftverket.

PRODUKTION
Bruttofallhöjd 18 m
Drivvattenföring 165 m3/s
Effekt 25 MW
Energiproduktion 112 GWh/år

UTRUSTNING
Turbin: Kvaerner Kaplan, diam. 4,35 m 150 rpm
Generator: ABB, 26 MVA cos(fi)=0,9 10,5 kV
Transformator: ABB, 26 MVA 42/10,5kV OFWF
Intagsluckor: Gullänget, 2 st vardera 7 x 6 m
Förbiledningslucka: Gullänget, 5,0 x 2,3 m
Sugrörslucka: Ståthöga Mek, 10,5 x 3,5 m

BYGGNADSARBETEN
Tunnellängd, 835 m
Tunnelarea, 140 m2
Sprutbetong i tunnel, 4.500 m3
Förankringsstål i tunnel, 42.000 m
Betonggjutningar, 14.000 m3
Armeringsjärn, 700 ton

P.g.a. fotoförbud under kvällen kan vi bara publicera fotografier från tidigare besök föreningen gjorde för några år sen samt från en broschyr Holmen gett ut.


««« Tillbaka
Publicerad: 2014-10-09