Intressant föredrag om sjömätning med Ulf Olsson på Sjöfartsverket


Den 10 april bjöd vi in till ett mycket intressant föredrag med Ulf Olsson, Chef Sjömätning, AO Sjögeografi, Sjöfartsverket. Ulf har varit sjökapten, MSc i Hydrografi, arbetat i handelsflottan, Marinen och med sjömätning i ca 35 år.
Ulf höll ett mycket intressant föredrag på temat sjömätning. Efter andra världskriget dumpades en stor mängd kemisk ammunition i Östersjön. Ammunitionen har korroderat och börjar nu läcka ut toxiska substanser i Östersjön. Sjöfartsverket deltar i Chemsea projektet som är delfinansierat av EU och har som målsättning att lokalisera och identifiera ammunitionen samt ta fram spridningsmodeller av de kemiska substanserna. De moderna sökmetoder och mätutrustning som används idag kommer att beskrivas samt resultatet av identifierade objekt redovisas.

Efter föredraget förevisade ordförande Kjell Karlsson det gamla vattenkraftverket i Kåkenhus på Campus som stängdes ner 1990.

 

««« Tillbaka
Publicerad: 2013-04-20