Föredrag om Östersjön och kemisk ammunition från andra världskriget


Den 10 april bjuder vi in till ett intressant föredrag med Ulf Olsson, Chef Sjömätning, AO Sjögeografi, Sjöfartsverket. Ulf har varit sjökapten, MSc i Hydrografi, arbetat i handelsflottan, Marinen och med sjömätning i ca 35 år.

Om föredraget:
Efter andra världskriget dumpades en stor mängd kemisk ammunition i Östersjön. Ammunitionen har korroderat och börjar nu läcka ut toxiska substanser i Östersjön. Sjöfartsverket deltar i Chemsea projektet som är delfinansierat av EU och har som målsättning att lokalisera och identifiera ammunitionen samt ta fram spridningsmodeller av de kemiska substanserna. De moderna sökmetoder och mätutrustning som används idag kommer att beskrivas samt resultatet av identifierade objekt redovisas.

Anmälan på sedvanligt sätt.

Väl mött!

 

««« Tillbaka
Publicerad: 2013-03-15