125:e årsmötet genomfört


Ny styrelse vald bestående av ordf. Kjell Karlsson, vice ordf. Björn Kruse, skattmästare Ulrika Hofstedt, sekr. Ole Pedersen, bitr. sekr. Harry Ejeskog, klubbmästare Dagh Widén, bitr. klubbmästare Daniel Andersson samt suppleanterna Christer Jonsson samt Håkan Ekberg.

Lars-Erik Ringstrand, Daniel Josefsson samt Anders Wissler avtackades för sina år i styrelsen.

Efter årsmötet höll Kurt Aldén ett mycket intressant föredrag om hans uppfinningar bl.a. en vikbar skiva, GLS, som var mycket lämplig för bl.a. butiksinredningar.

Till kaffet berättade civilingenjörsstudenten Daniel Josefsson om ett projekt sponsrat av föreningen där han och åtta teknologer som läser elektronikdesign byggt en svävare styrd via en androidtelefon.

 

««« Tillbaka
Publicerad: 2013-03-05