Visual Forum 2010


Ett tiotal polytekniker blandade sig med de 400 delegaterna på konferensen om visualisering i De Geer salen. Krävande och mycket intressant.

 

Visualisering har blivit en disciplin av betydelse under de gånga 30 åren. Det är den fantastiska utvecklingen av datortekniken som gjort detta möjligt. Helt osannolika datamängder flyttas runt i datorernas arbetsminnen och möjliggör realtidsvisualiseringar inom snart sagt alla områden.
Att detta seminarium hålls i Norrköping kan man kanske tacka Professor Anders Ynnerman för. Han öppnade konferensen och han har gjort betydande arbeten in visualiseringsområdet och för detta tilldelats fina priser.
Professor Thomas Erfl, från Stuttgart, presenterade därefter i ett rasande tempo framsteg som gjorts i Tyskland inom disciplinen.
Ett av de områden som redan kunnat dra fördelar av visualiseringen är medicinområdet. Director Anders Persson berättade från sitt medicinska arbetsfält om redan uppnådda resultat och medgav att visualiseringshjälpmedlen idag presenterar så mycket data så det kan vara svårt att få ut den viktiga informationen. Ett sållningsproblem.
Combitech AB i Linköping visade att redan idag sker produktionen av Jas Gripen utan en enda tvådimensionell ritning i fabriken.
Björn-Ola Linnér från CSPR visade hur man med visualisering kan visa fantastiskt tydliga bilder av koldioxidutsläpp i olika delar av världen, bilder som är omedelbart förståliga och som underlättar globalt beslutsfattande.
Ett mycket intressant seminarium.

««« Tillbaka
Publicerad: 2010-05-05