Synnerligen intressant besök i Slottshagens reningsverk


Lars Svensson, VD för Norrköpings Vatten, är "outstanding" som värd för besökande Polytekniker. Lars och medarbetare Mats Samuelsson presenterade reningsverket på ett mycket medryckande sätt.

 

Ett trettiotal förväntansfulla polytekniker mötte upp utanför vattenverket och samlades runt fontänen framför entrén i kvällssolen.

VD Lars Svensson tog emot oss och hälsade välkommen.
.
Lars började med att göra en summering av vårt tidigare besök på vattenverket.
Se tidigare referat på vår hemsida.
Därefter presenterade Lars reningsverket på ett mycket intressant och lättsamt sätt.

Det är 71 anställda totalt vid vatten- och reningsverket.
Slottshagens reningsverk invigdes 1958!
Senaste området vars spillvatten började renas var 1971 alltså relativt sent.

Numer jobbar man med att minska antalet reningsverk, ett 10-tal idag, och få dem anslutna till Slottshagen, som är det största.
Man renar i medel 40 000 m3 spillvatten per dygn och jobbar med aktivt uppströmsarbete, d.v.s. med att få nya kunder att själva rena sitt spillvatten från unika spillprodukter.
Hela reningsprocessen genom Slottshagen tar ca 14 timmar.

Därefter gick vi en rundvandring under ledning av Mats Samuelsson och fick en fin presentation av reningsverket med de olika reningsstegen samt biogasanläggningen.
Det hela avslutades med en frågestund vid en kopp kaffe och en god landgång.

Vi vill rikta ett varmt tack till våra besöksmottagare för det mycket trevliga och intressanta besöket.

««« Tillbaka
Publicerad: 2010-04-20