Årsmöte med föredrag om AIS


Årsmötet förlöpte i god ordning med 33 medlemmar närvarande. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Efter årsmötet berättade Rolf Zetterberg, Sjöfartsverket, om Informationssystemet AIS

 

AIS (Automatic Identification System) är namnet på ett system som gör det möjligt att från ett fartyg identifiera och följa andra fartygs rörelser. Bakgrunden till att systemet utvecklats och införts är att ge tillgång till mera information om fartygen i närområdet än vad som kan erhållas via radar. Till exempel ger AIS fartygens identitet och storlek och detta även för fartyg som befinner sig i radarskugga, bakom öar m.m.
AIS utnyttjar två VHF radiokanaler, där informationen sänds ut i korta ”datapaket” i väldefinierade och synkroniserade tidsintervall. Informationen består av fartygets identitet, position, kurs, fart, heading med mera och sänds med intervall från 2 s upp till 10 s, beroende på fartygets hastighet och manövrer. Med längre intervall sänds information om fartygets storlek, typ av last och destination. Position, kurs och fart hämtas från samma system som används för fartygets navigation; normalt en GPS/DGPS mottagare. Alla fartyg inom VHF räckvidd kan ta emot informationen via sin egen AIS utrustning. Informationen tas också emot iland genom Sjöfartsverket nät av AIS-basstationer.
Man kan följa sjötrafiken på nätet via privata siter. Logga tex in på www.marinetraffic.com och följ alla färjorna i östersjön.
Ett stort tack till Rolf Zetterberg för ett intressant föredrag

««« Tillbaka
Publicerad: 2010-02-28