Ostlänken


Föredraget om Ostlänken i huset Rosen uppskattades mycket av en stor publik med polytekniker. Många frågor ställdes och diskussionen blev animerad.

 

Den 3 nov presenterades Ostlänken för rekordmånga polytekniker.
Ostlänken är en cirka 15 mil lång planerad dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. I förlängningen skall Sveriges största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö, förbindas via Jönköping och dagens restider skall förkortas dramatiskt, dvs banan skall föra höghastighetståg i över 300 km/timme.
Ostlänken kommer innebära att en ny station behöver byggas i Norrköping.
Norrköpings kommuns stadsbyggnadskontor har tagit fram en fördjupning av översiktsplanen för Resecentrum och södra Butängen.
Södra Butängen planeras som en funktionsblandad innerstadsdel med cirka 6000 boende och 6000 arbetande.
Järnvägen kommer att gå på en bro genom stadsdelen. Upphöjda perronger underlättar byten mellan olika trafikslag. Järnvägsbron möjliggör att lokalgator kan passera under järnvägen vilket ökar tillgängligheten till södra Butängen.
Inom hela stadsdelen är det gångavstånd till resecentrum och viktiga målpunkter både inom och utanför staden kommer lätt och säkert att nås med kollektivtrafik och tåg.
Drottninggatan blir den viktigaste kopplingen mellan innerstaden och den nya stadsdelen

Många Polytekniker förvånades över mycket i presentationen och frågorna var många:
Varför skall tågen som passerar Norrköping utan att stanna, 80% av tågen skall inte stanna, tvingas att bromsa ned till 120 km/h? Genom att dra in alla tåg till nya centret skapas en skarp kurva som inte kan forceras i 300 km/h.
Hur tänker man när man drar in dundrande tåg i 120 km/h rakt igenom ett nytt bostadsområden med ca 6000 personer.
Hur skall någonsin det nya resecentret bli trivsamt när man riskerar att blåsas av perrongen då tågen dundrar förbi?
Om T-centralen i Stockholm är förebilden så har man missat att inte ett enda tåg dundrar förbi där utan att stanna.
Varför har man inte studerat möjligheten att placera den nya tågstationen ute vid motorvägen och byggt en snabbana med förarlösa vagnar som pendlar mellan det nya resecentret och denna station. Det skulle ta ca 6 minuter för dessa förarlösa vagnar att köra sträckan. Norrköping skulle med en sådan lösning bevisa att man kan logistik. Med en sådan lösning skulle man få ett fint resecentrum utan problemen med förbirusande tåg.
Har planerarna inte tagit lärdom av tunnelprojektet genom Hallandsåsen?
Har planerarna inte sett problemet med den nya västkustbanan och Varbergs vånda, som lett till att hela banan blir fördröjd i åratal?

Var finns de logistiskt sunda visionerna byggande på ny teknik?

««« Tillbaka
Publicerad: 2009-11-24