Simulatorn på Arkö


Vårsäsongens sista möte ägde rum tisdagen den 4:e maj, då 36 polytekniker satte kursen mot Arkö.
På Arkö, 5 minuters båtresa från Arkösund, har Sjöfartsverket sin kursgård.
Kursgården ligger där det tidigare har varit en lotsstation. Idag är det ett utbildningscentrum för i första hand Sjöfartsverkets behov.

 

Roger Larsson, ansvarig för kursgården, tog emot och presenterade anläggningen.
Det senaste tillskottet i det tekniska utbudet är en toppmodern fartygssimulator.
Simulatorn består av en stor fartygsbrygga med 120 graders panoramavy, radar och ECS samy två mindre fartygsbryggor med 46 graders synfält, radar och ECS.
Anläggningen har många olika farledsavsnitt, som kan kompletteras med flera, samt många olika fartygstyper. Fartygsbryggan är utrustad med radar, elektroniska sjökort och reglage för att komma så nära en riktig fartygsbrygga som möjligt.
Vid vårt besök fick vi vara med om en resa i farleden in i Göteborgs hamn med livlig omgivande sjötrafik. Sjökänslan på bryggan kändes mycket verklig. Synintrycken blev till och med så starka att man parerade sjöhävningen med benen, trots att bryggan faktiskt är fast!

Med denna anläggning har Sjöfartsverket ett utmärkt verktyg för utbildning. Syftet med investeringen är ju också att utnyttja simulatorn så mycket som möjligt för att öka sjösäkerheten.

««« Tillbaka
Publicerad: 2004-05-14