Ett mycket intressant besök på Borgs vattenverk


Vi fick ett storartat mottagande på Borgs vattenverk och vi vill rikta ett varmt tack till våra besöksmottagare för den fascinerande beskrivning av vattnets väg från Glan/Strömmen till våra vattenkranar.

 

28 förväntansfulla polytekniker mötte upp utanför vattenverket i den vackra kvällssolen.
VD och fyra medarbetare hälsade oss välkomna och lotsade oss professionellt genom teori och praktik i vattenreningen.
Vattnet kommer in i verket från Strömmen/Glan och prov tas direkt vid inloppet. 13 miljoner kubikmeter vatten levereras från verket varje år till Norrköping och kringliggande städer.
Reningsprocessen består av fyra steg, grovrening, flockning, snabbfiltrering, långsamrening för att sedan pumpas ut till tryckutjämnande resrvoarer, tex Kättsäter.
Hela processen övervakas av datorer som tex håller hårdheten på avsedd nivå. Genomströmningstiden genom verket är ca tolv timmar.
I museet visas de äldsta pumparna från kung Oskar den IIs tid, 1874. Dessa pumpar drevs av det strömmande vattnet. Vattendriften ersattes senare av ångdrift och slutligen av elektricitet.

Ett stort tack för en trevlig och informativ kväll.

««« Tillbaka
Publicerad: 2009-09-18