Fabrik på Händelö som förädlar böndernas spannmål


14 april besökte vi Händelö och den stora etanol- och djurfoderfabriken Lantmännen Agroetanol.

 

I etanolfabriken på Händelö omvandlar man solenergi, som lagrats i spannmål, till etanolbränsle. Fabriken ägs av Lantmännen.

Lantmännen Agroetanol är Sveriges enda storskaliga producent och leverantör av spannmålsbaserad drivmedelsetanol. Anläggningen är samtidigt en av Sveriges största tillverkare av proteinråvara till foder.

Lantmännen ägs av 40000 jordbrukare och har 12000 anställda. Lantmännen har verksamhet i 18 länder och omsätter 43 miljarder kronor.

Produktionsanläggningen på Händelö har en kapacitet på cirka 210 miljoner liter etanol och 175 tusen ton proteinfoder per år. Fabriken började producera etanol 2001 men en andra produktionslinje kom igång så sent som i november förra året.

Processenergin är biobränslebaserad vilket ger produkterna ett bra energiutbyte och minskar utsläppen av fossil koldioxid.

Vår värd var platschef Peter Nimrodsson och han hade till sin hjälp produktionsingenjören Sandra Halldin.

Ett stort tack för en inspirerande presentation

««« Tillbaka
Publicerad: 2009-04-15