Polytekniker besöker Stadiumlagret


Fyrtio polytekniker fick se Stadiums imponerade stora lager. Besöksmottagare var logistikchef Daniel Johansson som på ett inspirerat sätt berättade om lagrets tillkomst, uppbyggnad och funktion.

 

Studiebesöket på Stadiums nya storlager initierades av önskemål från flera av våra medlemmar. Lagret kallas internt för distributionscentral.
Innan det nya lagret byggdes hade Stadium lager utspritt på flera olika lagerytor i Norrköping och dessutom hade varje butik i norden ganska stora lager.
Det nya lagret har en optimal placering för att med kortast möjliga transportavstånd nå butikerna.
Byggandet av lagret genomfördes på rekordtid och efter en kort tids injusteringsarbete av systemen var hela centralen i drift helt enligt planerna.
Lagret är 32000 kvm stort och har en arbetsyta på 46 000 kvm. Här finns 30 000 plockplatser och under en arbetsdag plockas runt 27 000 varor och läggas i boxar. Hela 400 boxar skickas ut till butik varje timme. Härifrån skeppas varor som ska ut till Stadiumbutikerna i Sverige, Danmark och Finland. Alla butiker, utom de längst upp i norra Sverige, får varor inom ett dygn.
Bilderna visar delar av lagret och truckar hämtar från lagerhyllorna och kör till plockplatserna.

Vi vill rikta ett stort tack till Daniel och kollega som berättade och visade oss lagret.

««« Tillbaka
Publicerad: 2009-03-12