Lågfrekent radar från höga höjder


Svensk radarforskning stod på programmet vid Polytekniska Föreningens aprilmöte.

 

Svensk radarforskning stod på programmet vid Polytekniska Föreningens aprilmöte.
Prof. Björn Kruse från Polytekniska introducerade kvällens fördragshållare Björn Larsson, institutionschef vid FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut), som talade under rubriken 'Carabas/Lora - 18 år av svensk lågfrekvensradarforskning'.
Trots att forskningen bedrivs vid FOI visade det sig att resultatet i form av flygburna radarsystem, med bildproduktion baserad på 'syntetisk aperturradaryeknik (SAR), inte endast kan användas för militära ändamål såsom detektering av undangömda och kamouflerade markmål utan även för civila applikationer som skogsbestånds-inventering och geologiska undersökningar. Ericsson är en industriell partner till FOI i det här sammanhanget och inför en förestående industrialisering av radarsystemen ger de Sverige en ledande position på världsmarknaden.
Föredragshållaren fick besvara en mängd frågor från en mycket intresserad publik.

««« Tillbaka
Publicerad: 2004-04-06