Som medlem i Polytekniska deltar Du i populärvetenskapliga föredrag inom aktuella ämnesområden samt studiebesök hos företag och förvaltningar som kan visa goda exempel på den senaste spetstekniken.
Minst en gång om året ängnar vi oss också åt kulturella evenemang eller samhällsanknutna angelägenheter.

Som medlem medverkar Du också i Polytekniskas stipendieverksamhet vid de tekniska utbildningarna i Norrköping.

Bli en av de drygt 300 som stillar sin nyfikenhet hos oss. Du också!

För ansökan om medlemskap klicka här

Årsavgift
Samtliga medlemmar
125 kr