Som medlem i Polytekniska deltar Du i populärvetenskapliga föredrag inom aktuella ämnesområden samt studiebesök hos företag och förvaltningar som kan visa goda exempel på den senaste spetstekniken.
Minst en gång om året ängnar vi oss också åt kulturella evenemang eller samhällsanknutna angelägenheter.

Som medlem medverkar Du också i Polytekniskas stipendieverksamhet vid de tekniska utbildningarna i Norrköping.

Bli en av de drygt 320 som stillar sin nyfikenhet hos oss. Du också!

För ansökan om medlemskap klicka här

Årsavgifter
Ordinarie medlem
Pensionärer 66-
Studenter
150 kr
125 kr
75 kr