Välkommen att kontakta oss via mejl till kontakt@polytekniska.se alternativt på telefon 076-200 71 57 (vidarekopplat till Klubbmästaren).

Vi finns även på Facebook:
http://www.facebook.com/NorrkopingsPolytekniskaForening/

Styrelsen innevarande verksamhetsår består av:

Ordförande: Kjell Karlsson
Vice ordförande: Anders Hultberg
Skattmästare: Mats Köhler
Sekreterare: Ole Pedersen
Bitr. sekreterare: Michael Pääbo
Klubbmästare: Tom Langborg
Bitr. klubbmästare: Andreas Jarskog
Suppleant: Azira Hadziabdic
Suppleant: Camilla Segervall

Dessa kan man kontakta via mejl på fornamn.efternamn@polytekniska.se.

Stipendiefrågor kan mejlas till stipendie@polytekniska.se.