Vad sysslar Östsvenska Handelskammaren med?

Datum: 2019-04-11 18:00
Plats: Östsvenska Handelskammaren Dalsgatan 13, 602 32 Norrköping
 
Östsvenska Handelskammaren ägs och drivs av närmare 1000 medlemsföretag som tillsammans har över 50000 anställda. Det gör verksamheten till den största regionala nätverksorganisationen i regionen som aktivt bidrar i framtidsfrågor för regionen. Verksamheten bildades 1913 och verkar i Östergötland, nordöstra Sörmland och på Gotland. Fokus ligger på arbetet för hållbar tillväxt och verksamheten bidrar till medlemmarnas affärer lokalt, nationellt och globalt. Visionen är att verka för internationell lyskraft i framtidsregionen East Sweden.

Ni får träffa Martin Callmeryd, marknadschef, tillsammans med Maria Hummelgren, näringspolitiskt ansvarig, vilka beskriver Handelskammarens verksamhet och de frågor som är aktuella för regionens medlemmar idag och framåt.

Föreningen bjuder på fika i samband med mötet. Anmälan senast den 8 april.