Årsmöte och föredrag om teknikämnet på gymnasiet

Datum: 2019-03-04 18:00
Plats: Prel. Ebersteinska
 
Mer information kommer